✓ Dierenartszorg voor minima
‘Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar huisdier goed te kunnen verzorgen’

Mensen kunnen vrij plotseling en onverwacht belanden in een armoedesituatie. Mensen met een of meer huisdieren willen dan vaak de huisdieren houden, ondanks hun slechte financiële positie. Sommige mensen hebben behoefte aan een huisdier, om hun leven in armoede dragelijk te maken en kopen dan een dier. Zij allen hebben het recht hun eigen keuzen te maken in de besteding van hun (schaarse) middelen. In die omstandigheden hebben mensen soms behoefte aan een advies, dan wel ondersteuning bij het houden van een dier, mede doordat met huisdierhouden ook aspecten van dierwelzijn, milieu en volksgezondheid een rol spelen.


Onze visie

Mensen met een bijstandsuitkering verkeren in een armoedesituatie. De bijstand is immers berekend op het voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. In die noodzakelijke kosten is geen rekening gehouden met de kosten van een huisdier. Veel mensen in een armoedesituatie ervaren vele problemen van psychische en maatschappelijke aard, waarin ze een grote steun ervaren van een of meer huisdieren. De kosten van huisdieren zijn deels te overzien, maar bij ziekte of ongeval kunnen de kosten onverwacht hoog zijn. Dat geeft onzekerheid. Aan de andere kant is de verleiding groot om de kosten laag te houden als de dieren niet ziek zijn, waardoor de preventieve zorg vaak onvoldoende is.


Onze missie

De stichting Minimaatje ziet de grote betekenis van dieren voor mensen in een armoedesituatie en stelt zich ten doel om de mensen te ontlasten van de angst voor kosten. Daarnaast wil de stichting advies geven om de kosten van het huisdierhouden te minimaliseren. De stichting wil daadwerkelijk bijdragen aan de preventieve en, waar mogelijk curatieve, gezondheidszorg voor de dieren. Dat is niet alleen van belang voor de gezondheid van de dieren, maar ook voor die van de mensen in de omgeving.

Onze doelstelling

Het mogelijk maken dat mensen in een armoedesituatie op een maatschappelijk verantwoorde manier een of meer huisdieren kunnen houden.

Lees meer

Onze aanpak

De stichting wil met kleine stapjes opbouwen en is daartoe begonnen met een pilot. Daarbij is een enquête uitgezet bij de dierenvoedselbank en een spreekuur gehouden voor een aantal respondenten.

Lees meer

Initiatieven

De stichting wil sponsoren zoeken om het benodigde geld te verzamelen en de kosten laag houden door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande faciliteiten en de inzet van vrijwilligers.

Lees meer


Contact

Wilt u op enige wijze bijdragen aan de stichting, bijvoorbeeld als arts, donateur, adviseur, promotor of vrijwilliger? Neem dan contact met ons op.