✓ Dierenartszorg voor minima
‘Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar huisdier goed te kunnen verzorgen’

Onze werkwijze

De stichting heeft ervoor gekozen zelf preventieve en curatieve diensten te verlenen, omdat praktijken alle overvol zijn en niet zondermeer bereid om dieren van de doelgroep te accepteren tegen een gereduceerd tarief.

Voor grotere en duurdere onderzoeken en/of behandelingen wil de stichting helpen, dan wel informatie geven hoe en waar deze onderzoeken en/of behandelingen tegen gereduceerde kosten kunnen plaatsvinden. De stichting wil daarvoor de functie hebben van informatiepunt.


Plan van aanpak

De stichting wil met kleine stapjes opbouwen en is daartoe begonnen met een pilot. Daarbij is een enquête uitgezet bij de dierenvoedselbank en een spreekuur gehouden voor een aantal respondenten. Uit de ervaring daarmee wordt de vervolgstap gezet naar, uiteindelijk, een vaste locatie met vaste medewerkers en een duidelijk omschreven dienstenpakket.

De stichting probeert hierin duurzaam bezig te zijn en bijvoorbeeld de anti-parasitaire middelen te kiezen met het oog op hun milieueffecten.


Initiatieven

De stichting wil sponsoren zoeken om het benodigde geld te verzamelen en de kosten laag houden door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande faciliteiten en de inzet van vrijwilligers.

Waar mogelijk wil de stichting werken met professionals als vrijwilligers. Daar hoort ook bij dat de stichting kennis over de doelgroep wil stimuleren bij dierenartsen en paraveterinairen.

De selectie van deelnemers gebeurt door hulpverlener-professionals en komt momenteel overeen met het voldoen aan de criteria die toegang geven tot de humane voedselbank.Contact

Wilt u op enige wijze bijdragen aan de stichting, bijvoorbeeld als arts, donateur, adviseur, promotor of vrijwilliger? Neem dan contact met ons op.